چین سه پایه ی عکاسی با سر توپ 100 سانتی متری برای فیلمسازان حرفه ای

سه پایه ی عکاسی با سر توپ 100 سانتی متری برای فیلمسازان حرفه ای

پایه های سه پایه: لاستیک
طول تا شده: 100 سانتی متر
سطح حباب: آره
چین ارتفاع سر توپ قابل تنظیم سه پایه شکار 25-105 سانتی متر

ارتفاع سر توپ قابل تنظیم سه پایه شکار 25-105 سانتی متر

محدوده پان: 360 درجه
سطح حباب: آره
بخش های پا: 3
چین دستگیره کامو تیراندازی استریپود دوبله حباب سریع برای دوربین DSLR

دستگیره کامو تیراندازی استریپود دوبله حباب سریع برای دوربین DSLR

پایه های سه پایه: لاستیک
طول تا شده: 110 سانتی متر
صفحه آزادسازی سریع: آره
چین 60-105 سانتی متر استند شوتینگ با سطح حباب و صفحه ی آزاد سازی سریع

60-105 سانتی متر استند شوتینگ با سطح حباب و صفحه ی آزاد سازی سریع

ارتفاع: 60-105 سانتی متر
صفحه آزادسازی سریع: آره
وزن: 0.8 / کیلوگرم
چین ۳۶۰ درجه تریبون تیراندازی ۳۶۰ درجه تریبون تیراندازی ۳۱۰ سانتی متر

۳۶۰ درجه تریبون تیراندازی ۳۶۰ درجه تریبون تیراندازی ۳۱۰ سانتی متر

محدوده شیب: -45 درجه / +45 درجه
مواد: آلیاژ آلومینیوم
محدوده پان: 360 درجه
چین پاهای سه پایه ی لاستیکی چوب های شکار و تیراندازی قطب سیاه با سطح حباب

پاهای سه پایه ی لاستیکی چوب های شکار و تیراندازی قطب سیاه با سطح حباب

وزن: 1.5 کیلوگرم
ارتفاع: 100-160 سانتی متر
بخش های پا: 3
چین مقررات آزاد شلیک سه پایه 360 درجه پان Range آلومینیوم آلیاژ

مقررات آزاد شلیک سه پایه 360 درجه پان Range آلومینیوم آلیاژ

محدوده پان: 360 درجه
بسته شامل: حباب دوتایی
ارتفاع: 110-180 سانتی متر
چین چوب شکار تاشو 100 سانتي متري با تخته ي سريع آزاد و سه قسمت پاهاش

چوب شکار تاشو 100 سانتي متري با تخته ي سريع آزاد و سه قسمت پاهاش

طول تا شده: 100 سانتی متر
نوع سر: سر توپ
سطح حباب: آره
چین آلومینیوم آلیاژ شلیک سه پایه حرکت انعطاف پذیر ارتفاع 60-105 سانتی متر 360 درجه Pan Range

آلومینیوم آلیاژ شلیک سه پایه حرکت انعطاف پذیر ارتفاع 60-105 سانتی متر 360 درجه Pan Range

پایه های سه پایه: لاستیک
نوع سر: سر توپ
بسته شامل: حباب دوتایی
چین ارتفاع 1.65 متر استیپود ایستاده با پاهای لاستیکی صفحه ی آزاد کننده سریع تاخته شده طول 100 سانتی متر

ارتفاع 1.65 متر استیپود ایستاده با پاهای لاستیکی صفحه ی آزاد کننده سریع تاخته شده طول 100 سانتی متر

نوع سر: سر توپ
پایه های سه پایه: لاستیک
بخش های پا: 3
1