چین ظرفیت حمل 40 کیلوگرم استند دوربین 1.65 کیلوگرم وزن 180 سانتی متر ارتفاع انعطاف پذیر

ظرفیت حمل 40 کیلوگرم استند دوربین 1.65 کیلوگرم وزن 180 سانتی متر ارتفاع انعطاف پذیر

بخش های پا: 3
مواد: آلیاژ آلومینیوم
نوع قفل پا: Flip Lock
چین 3 پا دوربین ایستاده استریپد حرفه ای برای عکاسی

3 پا دوربین ایستاده استریپد حرفه ای برای عکاسی

صفحه آزادسازی سریع: آره
مواد: آلیاژ آلومینیوم
ظرفیت بار: 40 کیلوگرم
چین فلپ لاک 3 بخش دوربین استریپود ایستاده قفل پا نوع

فلپ لاک 3 بخش دوربین استریپود ایستاده قفل پا نوع

مواد: آلیاژ آلومینیوم
محدوده پان: 360 درجه
بخش های پا: 3
چین آلومینیوم آلیاژ دوربین ایستاده استیک تفنگ 40 کیلوگرم ظرفیت بار 100 سانتی متر

آلومینیوم آلیاژ دوربین ایستاده استیک تفنگ 40 کیلوگرم ظرفیت بار 100 سانتی متر

ارتفاع: 100-180 سانتی متر
بخش های پا: 3
نوع قفل پا: Flip Lock
چین سیاه 40 کیلوگرم ظرفیت بارگیری سیاه دوربین ایستاده 1.5 کیلوگرم وزن

سیاه 40 کیلوگرم ظرفیت بارگیری سیاه دوربین ایستاده 1.5 کیلوگرم وزن

ارتفاع: 100-180 سانتی متر
طول تا شده: 110 سانتی متر
ظرفیت بار: 40 کیلوگرم
چین 180 سانتی متر استند دوربین تاشو با فلپ لاک نوع قفل پاها

180 سانتی متر استند دوربین تاشو با فلپ لاک نوع قفل پاها

رنگ: سیاه
نام: پایه دوربین
وزن: 1.5 کیلوگرم
1