چین نوع قفل پاها از نایلون لاستیک آلومینیوم

نوع قفل پاها از نایلون لاستیک آلومینیوم

نوک پا: پاهای لاستیکی
نوع قفل پا: قفل پیچشی
وزن: 0.3 کیلوگرم
چین 6 اینچ تپش سه پایه قطب سیاه دستگیره ای کمو با پاهای لاستیکی

6 اینچ تپش سه پایه قطب سیاه دستگیره ای کمو با پاهای لاستیکی

نوک پا: پاهای لاستیکی
محتویات بسته: چوب تیراندازی
مواد: آلیاژ آلومینیوم
چین تخته تیراندازی سریع 9-13 اینچ آلومینیوم آلیاژ

تخته تیراندازی سریع 9-13 اینچ آلومینیوم آلیاژ

نام: چوب تیراندازی
نوع قفل پا: قفل پیچشی
محتویات بسته: چوب تیراندازی
چین عکاسان تگ استیک 6-9 اینچ آلومینیوم آلیاژ

عکاسان تگ استیک 6-9 اینچ آلومینیوم آلیاژ

نوک پا: پاهای لاستیکی
محتویات بسته: چوب تیراندازی
وزن: 0.3 کیلوگرم
چین 6 اینچ تاشو 2 بخش پا تیراندازی چوب برای حمل آسان

6 اینچ تاشو 2 بخش پا تیراندازی چوب برای حمل آسان

ظرفیت بار: 20 کیلوگرم
محتویات بسته: چوب تیراندازی
طول تا شده: 6 اینچ
چین 100-180 سانتی متر آلومینیوم آلیاژ شکار براکت با سریع آزاد کردن صفحه پیچ قفل پا قفل

100-180 سانتی متر آلومینیوم آلیاژ شکار براکت با سریع آزاد کردن صفحه پیچ قفل پا قفل

رنگ: قطب سیاه
نوع قفل پا: قفل پیچشی
صفحه آزادسازی سریع: آره
چین چوب شکار سبک 1.3 کیلوگرم طول تاشو 120 سانتی متر آسان حمل

چوب شکار سبک 1.3 کیلوگرم طول تاشو 120 سانتی متر آسان حمل

محتویات بسته: چوب تیراندازی، کیف حمل
نام: چوب تیراندازی
صفحه آزادسازی سریع: آره
چین استند تیراندازی آلومینیوم آلیاژ 100-180 سانتی متر ارتفاع پاهای لاستیکی نوک پا

استند تیراندازی آلومینیوم آلیاژ 100-180 سانتی متر ارتفاع پاهای لاستیکی نوک پا

وزن: 1.65 کیلوگرم
ارتفاع: 100-180 سانتی متر
رنگ: قطب سیاه
چین پاهای لاستیکی چوب تیراندازی 120 سانتی متر

پاهای لاستیکی چوب تیراندازی 120 سانتی متر

ظرفیت بار: 40 کیلوگرم
نام: چوب تیراندازی
بخش های پا: 3
چین 100-180 سانتی متری استند عکاسی با صفحه ی سریعی پشتیبانی دوربین حرفه ای برای عکاسی

100-180 سانتی متری استند عکاسی با صفحه ی سریعی پشتیبانی دوربین حرفه ای برای عکاسی

ضمانت: 1 سال
نام: چوب تیراندازی
محتویات بسته: چوب تیراندازی، کیف حمل
1 2