چین دامنه بیرونی بروکت دیوار نصب سطح آنودیز

دامنه بیرونی بروکت دیوار نصب سطح آنودیز

ضمانت: 1 سال
بسته بندی: جعبه کارتن
ظرفیت بار: 40 کیلوگرم
چین پیچ آنودیزه کننده آلومینیوم آلیاژ

پیچ آنودیزه کننده آلومینیوم آلیاژ

نوع نصب: دیوار کوه
درمان سطحی: آندایز کردن
ظرفیت بار: 40 کیلوگرم
1